Continguts: 47018

YouTube

AFI:
jutúp

Plataforma web que permet als usuaris compartir vídeos.

Fem servir la majúscula per reproduir el nom de la plataforma (YouTube) i la minúscula quan ens referim a cadascun dels vídeos (un youtubedos youtubes, etc.):

Ha penjat dos vídeos a YouTube
Ha penjat dos youtubes

Continguts: 47018
ésAdir