Continguts: 46949

ITV

AFI:    iteβé

Sigla d'inspecció tècnica de vehicles.

Article femení: la ITV.

Sigles

Continguts: 46949
ésAdir