Continguts: 46988

EAP

Sigla d'equip d'atenció primària.

El concepte, amb minúscula: un equip d'atenció primària / un EAP.

Plural de les sigles

Continguts: 46988
ésAdir