Continguts: 47317

Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris

Organisme encarregat de garantir la seguretat, l'eficàcia i la informació correcta dels medicaments i els productes sanitaris.

Sigla: AEMPS

Castellà: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Continguts: 47317
ésAdir