Continguts: 46950

Unitat Popular

Coalició política.

Sigla: UP (apostrofació: la UP, d'UP).

Castellà: Unidad Popular.

Criteri de traducció

Continguts: 46950
ésAdir