Continguts: 47017

MÉSxBCN

AFI:
[or.] méspərβərsəlónə
[occ.] mésperβarselóna

Formació política.

Forma desenvolupada: Més per Barcelona.

Continguts: 47017
ésAdir