Continguts: 47012

la Falange

Nom amb què se sol fer referència a la Falange Española.

Pronunciació: al costat de l'original, també té tradició i és admissible una pronúncia adaptada. Ho pronunciem en castellà sempre que ens hi referim amb el nom complet: Falange Española o Falange Española y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista).

falangista

Continguts: 47012
ésAdir