Continguts: 47016

operació Odissea de l'Alba

Operació militar a Líbia (març del 2011).

Anglès: Odyssey Dawn.

Sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva)

Continguts: 47016
ésAdir