Continguts: 46950

Penya Esportiva Santa Eulària

Forma habitual en català (SCR Penya Esportiva Santa Eulària) de referir-nos a la Sociedad Cultural y Recreativa Peña Deportiva Santa Eulalia (nom oficial), equip de Santa Eulària des Riu (Eivissa).

Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.

Criteri de traducció dels noms dels equips
Equips de futbol: competicions espanyoles

Continguts: 46950
ésAdir