Continguts: 47004

Ultras Sur

Grup de seguidors del Reial Madrid.

Amb majúscula quan ens referim al nom del grup (els Ultras Sur) i amb minúscula i marca tipogràfica si es tracta dels seus membres (un "ultra sur", dos "ultras sur", etc.).

Majúscules i minúscules: Noms de tribus urbanes.

Continguts: 47004
ésAdir