Continguts: 47016

Nike

AFI:
nájki
Antena:
NÀIKI

Empresa multinacional de roba, calçat i articles esportius.

Pronunciació: al costat de la pronúncia original, en registres informals és habitual la pronúncia [nájk], amb un ús ja consolidat.

Continguts: 47016
ésAdir