Continguts: 47514

UVic

AFI:
uβík
Antena:
UVÍC

Sigla de la Universitat de Vic.

No s'apostrofa: la UVic.

Sigles

Continguts: 47514
ésAdir