Continguts: 47487

Robert Gates

AFI:
rɔ́βərɣɛ́jts

Polític.

Continguts: 47487
ésAdir