Continguts: 47183

Hans-Dietrich Genscher

AFI:
hánzðítɾiχgɛ́ɲʃə
Antena:
HÀNS DÍTRIKH GUÈNSHa

Polític.

Continguts: 47183
ésAdir