Continguts: 47183

Plural de dinasties, llinatges, cognoms i noms de pila

1. En la formació del plural del nom de les dinasties, llinatges i cognoms, com a norma general mantenim el nom en singular i l'article en plural, especialment en registres formals.

els Trastàmara, els Castellnou, els Garcia, els López, els Maragall, els Pomares, els Roca, els Thompson

Mantenir aquests noms en singular ens és especialment útil quan es poden confondre cognoms que presenten forma de singular (els Prat, els Sala) amb d'altres que tenen forma de plural (els Prats, els Sales).

En algun cas, l'ús s'ha decantat majoritàriament pel plural en tots els registres (els Borbons, més habitual que els Borbó). 

2. En canvi, amb els noms de pila no hi sol haver aquestes possibles confusions i en general marquem el plural en tots els registres: els Joseps, els Jordis, les Maries, les Martes, les Annes, els Josep Maries, les Maria Albes, etc.

Més informació: GIEC (7.3.5 i 14.2.2.1).

L'article davant noms de persona

Continguts: 47183
ésAdir