Continguts: 47540

per / per a

La reducció de per a a per és optativa en alguns casos. Als nostres mitjans optem preferentment per aquestes solucions:

1. En les varietats dialectals que és propi, en registres orals informals fem sempre la reducció fonètica a per, que també és admissible en registres orals formals.

2. En els textos escrits (webs, subtítols, etc.):

2.1. Davant d'infinitius optem per fer sempre la reducció a per (més informació: GIEC, 29.3.3):

Operació policial per detenir els lladres

També podem fer servir per si l'infinitiu té un valor causal:

Gràcies per venir = Gràcies per haver vingut

2.2. Davant d'un substantiu o altre element nominal fem la distinció entre causa (per) i destinació (per a):

L'han condemnat per un delicte de malversació de diners públics
Tanquen per reformes

Volen guanyar i classificar-se per a les semifinals
Ha quedat vist per a sentència

En alguns casos, es pot triar una preposició o l'altra segons si es vol posar l'èmfasi en la noció de causa o en la de destinació: Pren pastilles per (a) la tos.

2.3. Davant d'expressions temporals, distingim entre per i per a.

La preposició per equival a "al voltant de", "dins un període de temps". També pot expressar durada, interval de temps:

Les classes s'acaben pel juny i es reprenen per la tardor 
L'any passat ens vam veure per Setmana Santa, però no per Cap d'Any 

Li havia llogat el pis per dos mesos
El jugador argentí ha fitxat per tres temporades

Fem servir per a per designar un límit temporal (més informació: GIEC, 19.3.5.4b):

Ho volen per a demà / per a més tard / per a abans de Nadal / per a d'aquí una hora
Necessiten que ho acabis per a dimarts
Pronòstic del temps per a l'endemà
Previsió de creixement econòmic per a l'any que ve / per al 2019
És una feina que reservo per a quan pugui

Davant de sempre podem fer servir per (preferible) o per a:

Això ha de servir per (a) sempre
Oblida-te'n per
(a) sempre més

Escrivim amb per l'expressió anar per llarg:

La baixa només havia de durar quinze dies, però sembla que anirà per llarg

2.4. Per expressar l'opinió o el punt de vista, optem per la preposició per:

Pel govern, les reticències dels sindicats no tenen fonament
Per mi, aquest recurs és imprescindible

2.5. Per expressar l'orientació o la intenció d'una acció, són igualment admissibles per i per a:

Estudiava per (a) enginyer
Anava per (a) neuròloga

2.6. Quan equival a en pro de o en favor de, i amb complements de nom com ara acord, declaració, crida o proposta, són igualment admissibles per i per a:

Acord per (a) la renda garantida
Converses per (a) la pau

Més informació: GIEC (19.3.5.4 i 29.3.3).

Preposicions

 

 

 

Continguts: 47540
ésAdir