Continguts: 46968

Supressió incorrecta de la conjunció "que"

Exemples incorrectes:

Els preguem disculpin les molèsties
Això sí ha provocat un aldarull
Està previst duri sis mesos

Exemples correctes:

Els preguem que disculpin les molèsties
Això sí que ha provocat un aldarull
Està previst que duri sis mesos

Conjuncions

Continguts: 46968
ésAdir