Continguts: 46968

mentre / mentre que / mentrestant

1. Mentre és una conjunció temporal ("durant el temps en què"), no un adverbi, i no funciona mai tota sola.

Exemple correcte:

Mentre no s'arriba a aquesta segona intervenció, el pacient haurà d'estar connectat al cor artificial

2. Mentre que és una conjunció adversativa. No té el sentit temporal de mentre, sinó que es fa servir per contraposar dues accions.

Exemple correcte:

Mentre que els sindicats demanen un augment dels sous, l'empresa defensa una retallada salarial

3. Mentrestant és un adverbi temporal. Sempre funciona sol i en relació amb una acció paral·lela o simultània ja enunciada. No és intercanviable amb mentre ni amb mentre que.

Exemple incorrecte:

Jo faig la truita. Mentre, tu fes l'amanida

Exemple correcte:

Jo faig la truita. Mentrestant, tu fes l'amanida

4. Quan es tracta simplement d'unir frases sense cap relació de simultaneïtat ni de contraposició, hem de fer servir altres recursos.

Exemple incorrecte:

El Barça juga avui contra el Sevilla, mentre que demà l'Espanyol s'enfrontarà al Betis

Exemple correcte:

El Barça juga avui contra el Sevilla i demà l'Espanyol s'enfrontarà al Betis

5. Són incorrectes les formes *mentres i *mentres que.

Conjuncions

Continguts: 46968
ésAdir