Continguts: 47167

Adverbis acabats en "-ment"

1. Molts adverbis de manera són adjectius amb el sufix -ment afegit a la forma femenina.

Conserven, si en duien, l'accent gràfic de l'adjectiu i mantenen dues síl·labes tòniques:

sola > solament
contínua > contínuament

2. De vegades s'abusa dels adverbis acabats en -ment, en detriment de formes més àgils o més curtes. No oblidem alternatives com les seqüents:

actualment = avui, avui dia
diàriament
= cada dia
especialment, essencialment, principalment
= sobretot
excessivament
= massa, gaire
finalment
= al final
freqüentment
= sovint
inicialment
= d'entrada, al començament, al principi
lentament
= a poc a poc
obligatòriament, necessàriament
= per força
permanentment
= sempre
possiblement
= potser
posteriorment
= després
pràcticament
= gairebé
pròximament
= aviat
ràpidament
= de pressa
recentment
= fa poc
seguidament
= tot seguit, ara, de seguida
sensiblement
= força
silenciosament
= en silenci
sobtadament
= de sobte, de cop, de cop i volta
solament, exclusivament
= només
suficientment
= prou
totalment, plenament, íntegrament
= del tot
únicament
= només

3. Si optem per coordinar més d'un adverbi acabat en -ment, no suprimim cap dels sufixos (més informació: GIEC, 20.9):

Vivien humilment i honradament

Adverbis
Continguts: 47167
ésAdir