Continguts: 47487

Noms d'huracans i altres fenòmens meteorològics

1. No es tradueixen quan corresponen a noms oficials fixats per organismes internacionals. Més informació:

- Organització Meteorològica Mundial
- Acord dels serveis meteorològics europeus

2. Aquests organismes internacionals solen alternar noms de persona en diferents llengües.

Reproduïm aquests noms respectant els accents gràfics que puguin portar segons l'ortografia de la llengua corresponent. Exemple: huracà José, borrasca Hervé.

3. Els escrivim sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva).

4. Ús de l'article:

Aquests fenòmens reben un nom masculí o femení, alternativament, seguint una llista rotatòria establerta.

Un cop es desencadenen, canvien de força a mesura que avancen: poden començar sent una depressió, passar a ser una tempesta tropical, convertir-se després en un huracà, i tornar a baixar als graus de tempesta i depressió abans de desfer-se.

Tenint en compte tots aquests canvis de categoria, i per mantenir una coherència en la denominació al llarg dels diferents dies que són notícia, com a convenció general fem servir l'article masculí quan ens hi referim directament amb el nom propi, independentment del nom concret que tinguin (masculí o femení) i de l'estadi d'evolució en què es trobin en cada moment (tempesta, huracà, depressió, etc.). 

Així, si informem de l'huracà Katrina, optem per mantenir l'article masculí (el Katrina) fins i tot quan, dies més tard, hagi passat a la categoria de tempesta. Tot i això, evidentment, podem dir "la tempesta Katrina", en femení, en els textos en què es faci explícit el terme tempesta. Igualment, el Bertha, el Gloria, etc.

Exemples:

l'Alberto
l'Ana
l'Andrew
l'Anne

l'Arthur
l'Audrey

el Barbara
el Bertha

el Blas
el Bruno

el Camille
el Carmen

el Catarina
el Cecilia
el Cristóbal

el Danielle
el Félix

el Filomena
el Fiona
el Florence

el Gaetan
el Georges
el Gloria
el Gustav
el Hanna
el Harvey

l'Henri
el Henry
l'Hervé
l'Hortense
l'Hugo

l'Ignacio
l'Inés
l'Irene

l'Irma
el Javier

el Jeanne
el Jorge
el José

el Julia
el Julian
el Justine
el Kate
el Katia

el Katrina
el Klaus
el Laura
el León
el Leslie

el Lola
el Lorenzo
el Marco
el María

el Mathieu
el Matthew

el Mindy
el Myriam
el Nadia
el Nicole

el Norberto
l'Octave
l'Odette
l'Olivia

l'Ophelia
el Paula
el Peter

el Pierre
el Rafael

el Rodrigo
el Rose
el Sarah
el Sofía
el Telma

el Trami
el Valentín
el Valérie

el Vasco
el Wendy
el Wiam
el William
el Xynthia
el Yolanda

Aemet
Hurricane Center
Organització Meteorològica Mundial
Servei Meteorològic de Catalunya

Continguts: 47487
ésAdir