Continguts: 47368

Pronoms relatius: duplicacions

1. En tots els registres

Hi ha oracions que, a més d'un pronom relatiu, contenen un pronom feble. En els casos següents cal mantenir-los tots dos (no es pot suprimir el feble), tant en registres formals com en registres informals:

En tots els registres

1.1. Verbs amb pronom lexicalitzat

L'accident va passar en una hora del dia en què ja no s'hi veia
No ha vist el rètol on hi diu que està tancat

1.2. Relatiu + pronom de datiu

Avui entrevistarem una noia a qui no li agrada gens llegir
És una persona a qui li costa reconèixer els errors

1.3. Construccions partitives

Al tren hi havia 132 passatgers, dels quals n'han mort 62
Hi ha 23 espècies de guacamais, de les quals avui només en queden 17

 

El punt 1.1 afecta verbs com haver-hi, veure-(s')hi, sentir-hi, tocar-hi, sortir-se'n, anar-se'n, dir-hi, posar-hi o jugar-s'hi.

El punt 1.2 afecta verbs com agradar, costar, importar, repugnar, interessar, doldre o caldre.

Els casos del punt 1.3 es poden redactar d'una manera menys complexa (recomanable): Al tren hi havia 132 passatgers i n'han mort 62.

Altres casos: en els registres formals s'evita el pronom feble quan teòricament fa la mateixa funció que el relatiu. Recomanem mantenir-lo especialment quan els dos pronoms estan separats, a una certa distància, per altres elements. Exemple: Aquesta és la caixa forta on, després d'anys de treballar i estalviar, hi guarda els diners.

2. En registres informals: que + pronom feble

En l'ús col·loquial poden aparèixer oracions de relatiu formades per que + pronom feble.

Formal
  Informal

preposició + article + qual(s)

preposició + què / qui

que + pronom feble

Ha rebut uns elogis amb els quals no comptava

Ha rebut uns elogis amb què no comptava

Ha rebut uns elogis que no hi comptava

 

3. En registres informals: que + possessiu

En l'ús col·loquial poden aparèixer oracions de relatiu formades per que + possessiu.

Formal
  Informal

preposició + article + qual(s)

que + verb

que + possessiu

La nena la mare de la qual és periodista La nena que té la mare periodista La nena que la (seva) mare és periodista
La nena que sa mare és periodista

 

Més informació: GIEC (27.7).

Pronoms relatius

Continguts: 47368
ésAdir