Continguts: 46968

contract of marriage, pre-nups

Són els acords que regulen el règim econòmic d'un matrimoni a títol privat i que se solen firmar abans de casar-se. Per això també es diuen pre-nups.

En àmbits especialitzats equival a capitulacions matrimonials. Tot i això, a mesura que s'han popularitzat, solem parlar de contractes matrimonials, tant en registres formals com informals.

Continguts: 46968
ésAdir