Continguts: 47541

Noms propis en traducció i doblatge

1. Com a regla general, els únics noms propis que traduïm en el doblatge de pel·lícules són els de personatges històrics i els topònims amb una forma tradicional en català.

2. Pel que fa als noms de membres de cases reials, aquest criteri es complica quan ens trobem amb documentals històrics que aprofundeixen en la vida personal de membres de cases reials o amb pel·lícules de ficció que tenen la reialesa com a protagonista.

El problema és com tractar els noms de pila dels familiars d'un rei, perquè no queda versemblant traduir-los tots al català. Tot i que en cada cas s'ha d'estudiar un tractament específic, com a orientació de partida creiem que és millor mantenir els noms en original en les relacions interpersonals i, en canvi, traduir-los quan es fa referència a la figura reial.

Exemples:

- [Parlant amb el rei Jordi VI en una pel·lícula:] George, sisplau, fes-te'n càrrec...

- [Parlant del rei Jordi VI en una pel·lícula:] El rei Jordi VI va firmar el document.

En els documentals, a més, podem tenir l'opció de fer referències al principi del tipus George, el rei Jordi VI...

3. Quan un nom propi té un valor significatiu, convé traduir-lo. Això es presenta a vegades en noms com aquests:

- Cavalls de curses: Fletxa Negra, Tempesta.

- Sobrenoms de personatges: l'Home de Gel, el Pica-soques.

- Noms en clau d'operacions policials, militars o d'espionatge: operació Tempesta del Desert.

- Noms en clau d'agents secrets o d'avions i patrulles militars: Tro Blau, Cinquè de Cavalleria, Xacal.

- Noms dels cabdills indis de l'època de la conquesta de l'Oest americà: Toro Assegut (Sitting Bull), Cavall Boig (Crazy Horse).

- Noms de personatges, en dibuixos infantils sobretot, que al·ludeixen al seu caràcter o figura: Bola de Drac, el Capità Garfi, els Diminuts, la Patrulla Escombraries.

En aquest últim cas és recomanable, fins i tot, crear noms nous no tan sols per raons de significat, sinó també d'eufonia, perquè en la llengua original pot ser que tinguin connotacions onomatopeiques o afectuoses que es perden si no es tradueixen.

4. No traduïm els noms dels equips de futbol americà ni, en general, els noms de bandes juvenils.

5. No traduïm els antropònims anglesos corresponents al santoral, llevat que s'al·ludeixi específicament a un sant en frases com Encomana't a sant Mateu (i no Encomana't a sant Mathew).

6. L'imperi britànic anomenava Índies Occidentals les seves possessions al mar Carib, i Índies Orientals les de l'Extrem Orient. Aquestes denominacions resulten adequades en una pel·lícula històrica, però no en un documental actual, on West Indies es traduiria per territoris antillans.

7. Solem traduir el genèric dels topònims d'accidents geogràfics, com bay, island, river i lake. Així doncs, solem anomenar Florida Bay com la badia de Florida. No se sol traduir quan hi ha tradició de lexicalitzar el genèric amb el nom propi (Coney Island o Salt Lake, per exemple) i quan forma part del nom propi d'una població (Half Moon Bay).

Noms propis de ficció

Continguts: 47541
ésAdir