Continguts: 47332

Diferències horàries

En les informacions relatives a fets que han passat en llocs corresponents a fusos horaris allunyats del nostre, preferim evitar els adverbis o locucions temporals molt precisos si poden portar confusió a l'audiència.

Per a més informació, remetem al manual d'ús del llibre d'estil.

Referències temporals

Continguts: 47332
ésAdir