Continguts: 47325

Expressió del futur

1. Usos del futur: manual d'ús del llibre d'estil.

2. En registres informals podem fer servir el futur amb valor de probabilitat.

Quadre orientatiu per nivell de formalitat: manual d'ús del llibre d'estil.

Formal

 

Informal

Tremola. Deu tenir fred / Potser té fred Tremola. Tindrà fred
Deu/Pot tenir molts diners, però no ho sembla Tindrà molts diners, però no ho sembla


Més informació: GIEC (24.4.7e-f).

Referències temporals

Continguts: 47325
ésAdir