Continguts: 47487

Traducció de títols de pel·lícules i sèries

1. Pel·lícules i sèries amb versió en català

Se citen amb el títol que s'ha fixat per a la versió catalana. Podem consultar la Filmoteca ésAdir, entre altres fonts.

Pel que fa als títols amb versió en català però que es comercialitzen amb el títol en castellà, en fem una traducció funcional al català paral·lela al títol castellà. En el cas de pel·lícules i sèries basades en obres literàries, si el llibre s'ha traduït al català, ens hi podem referir amb el títol amb què s'ha publicat el llibre en català.

2. Pel·lícules i sèries amb versió en castellà sense versió en català

2.1. Pel·lícules i sèries amb VO en castellà: se citen amb el títol original si no n’hi ha versió en català.

2.2. Pel·lícules i sèries amb VO en altres llengües: en la informació d’actualitat sobre estrenes, festivals, premis, rodatges, etc., reproduïm el títol amb què s'oferiran a Catalunya, sense improvisar-ne o inventar-ne una traducció. Per tant, citem el títol que la nostra audiència realment trobarà als cinemes, a les plataformes, etc., independentment de la llengua de què es tracti. Si una pel·lícula o una sèrie s'estrena amb versió en castellà, i no en català, reproduïm el títol de la versió en castellà, de la mateixa manera que fem amb l'anglès, el francès, etc.

2.2.1. En el cas de produccions estrenades fa temps, les podem citar amb una traducció funcional al català (vg. 4), especialment en contextos que inclouen filmografies o llistes amb els títols en què, per exemple, ha participat al llarg de la seva carrera una mateixa persona. Aquesta opció permet homogeneïtzar el resultat final dins un mateix text i evitar l'aparent incoherència d'haver de dir-ne uns quants en anglès o en la llengua original, alguns en castellà i d'altres en català.

3. Pel·lícules i sèries que no tenen versió en català ni en castellà

Se citen amb el títol original o amb una traducció funcional al català. En el cas de pel·lícules i sèries basades en obres literàries, si el llibre s’ha traduït al català, ens hi podem referir amb el títol amb què s'ha publicat el llibre en català.

4. Traducció funcional al català

Per fer traduccions funcionals sense allunyar-nos de la realitat, resumim a continuació els criteris comercials habituals:

4.1. Si en la versió comercialitzada s'ha conservat el títol original o un títol d'ús internacional, en català també es mantenen.

4.2. Si en la versió comercialitzada se n'ha traduït el títol, se'n fa una traducció funcional al català paral·lela al títol castellà. En el cas de pel·lícules i sèries basades en obres literàries, si el llibre s'ha traduït al català, ens hi podem referir amb el títol amb què s'ha publicat el llibre en català.

5. Convencions gràfiques

5.1. Com a norma general només conservem amb majúscula els noms propis que hi pugui haver al títol, tot i que en la llengua original se segueixi una convenció gràfica o estilística diferent de la tradicional en català. Mantenim aquest criteri també quan citem un títol en anglès.

5.2. Entre el títol i el subtítol escrivim dos punts. La lletra inicial del subtítol, amb majúscula.

Continguts: 47487
ésAdir