Continguts: 46950

Vocabulari d'atletisme

Vocabulari castellà-català. Selecció de consultes habituals.

Més informació (termes, definicions, equivalents): Termcat.CASTELLÀ CATALÀ DEFINICIÓ
¡a sus puestos! als vostres llocs! Expressió amb què el jutge de sortida indica als corredors que se situïn a la línia de sortida.
adelantar avançar Passar, un corredor, al davant d'un adversari.
alcanzar atrapar Arribar, un corredor o un grup de corredors, a l'altura d'un altre que estava situat en una posició més avançada.
agrimensor, -a agrimensor, -a Persona encarregada de mesurar les distàncies de la pista, les zones de salt o les zones de llançament i emetre un certificat de validesa abans de la prova.
anemómetro anemòmetre Instrument situat al camp a una altura d'1,22 m que serveix per mesurar la velocitat del vent.
asa del martillo nansa del martell Peça triangular d'un martell, que serveix per agafar-lo.
asta asta Vara central cilíndrica d'una javelina, llarga i prima, amb un gruix que disminueix gradualment d'un extrem a l'altre.
batida batuda Contacte breu i intens de la cama d'impuls d'un saltador amb el terra per impulsar-se endavant o enlaire.
cajetín caixetí Caixa rectangular d'1 m de llargada soterrada on s'introdueix la perxa per impulsar-se.
calambre rampa Contracció involuntària, dolorosa i transitòria d'un múscul del cos, especialment de la cama o el braç, com a conseqüència d'un sobreesforç.
carrera carrera / cursa Modalitat d'atletisme individual o per equips consistent a cobrir una distància determinada a peu amb el mínim temps possible en una pista o un circuit.
coche escoba cotxe escombra Vehicle de l'organització d'una marató situat al final del recorregut, que s'encarrega de recollir els corredors que abandonen.
colchoneta matalàs Peça plana de forma rectangular de la zona de caiguda formada per un sac de tela cosit per tots els costats i per un farcit d'escuma o un material semblant, que es disposa estirada a terra per assegurar una recepció sense perill en un salt.
cuenta-vueltas comptavoltes Aparell que indica als corredors el nombre de voltes que falten per acabar la prova.
cuerda corda Vorera de 5 cm d'alçària i 5 cm d'amplària que delimita el perímetre interior d'una pista.
dar la salida donar la sortida Donar, un jutge de sortida, l'ordre de començar una prova disparant un tret enlaire.
decatlón decatló Disciplina de prova combinada masculina consistent en la disputa de deu proves en dos dies consecutius, que són 100 m llisos, salt de llargada, llançament de pes, salt d'alçada i 400 m llisos el primer dia, i 110 m tanques, llançament de disc, salt de perxa, llançament de javelina i 1.500 m el segon dia.
derribar abatre Fer caure a terra totalment o parcialment un obstacle, una tanca o bé un llistó quan s'intenta franquejar.
descalificar desqualificar Expulsar, un jutge, un atleta o un equip d'una prova o una competició per un període de temps il·limitat, com a sanció disciplinària.
despegar enlairar-se Prendre impuls vertical per aconseguir un bon salt.
disparo de salida tret de sortida Senyal de sortida consistent en una descàrrega a l'aire d'una pistola.
doblar doblar Atrapar un adversari durant una competició gràcies a la circumstància d'haver fet una volta més que ell al circuit en el mateix temps.
fondista / corredor, -a de fondo fondista / corredor, -a de fons Corredor especialitzat en proves de fons, amb una gran resistència i capacitat per mantenir un ritme regular i ràpid.
foso de agua fossat d'aigua Part d'un rial consistent en un forat quadrat ple d'aigua, amb un fons de 70 cm de profunditat màxima disposat en pendent fins al nivell de la pista.
foso de caída fossat de caiguda Part d'una zona de salt de llargada i una zona de triple salt consistent en un forat de 9 x 2,75 m com a mínim, situat al final d'un passadís d'embranzida i ple de sorra, que rep el cos dels saltadors en salt de llargada i en triple salt.
foto de llegada / photo-finish foto d'arribada / photo-finish Imatge fotogràfica de la meta d'una competició obtinguda en el moment exacte d'arribar-hi els primers participants, que es fa servir per determinar qui n'ha estat el guanyador en cas de dubte.
franquear franquejar / superar / salvar Passar per sobre d'un obstacle o d'un llistó sense fer-lo caure.
giro gir / volta Cadascuna de les diverses voltes amb desplaçament d'un llançador de disc o un llançador de martell abans de fer el bloqueig. En el llançament de martell, el conjunt de girs es denomina volteig.
grueso del pelotón gran grup / grup principal / pilot Conjunt més nombrós de corredors agrupats durant una prova de mig fons o de fons.
guante guant Peça de cuir de l'equip d'un llançador de martell que cobreix del tot el palmell i el dors de la mà i deixa els dits descoberts, utilitzada per protegir-se la mà de friccions o impactes.
heptatlón heptatló Disciplina de prova combinada femenina consistent en la disputa de set proves en dos dies consecutius, que són 100 m tanques, salt d'alçada, llançament de pes i 200 m llisos el primer dia, i salt de llargada, llançament de javelina i 800 m llisos el segon dia.
impulso impuls / embranzida Acció i efecte de moure's en una direcció determinada per mitjà de la força exercida contra un punt fix que ofereix resistència.
jabalina javelina Artefacte de metall constituït per una vara, una punta fixada a l'extrem més prim de la vara i un element de subjecció fixat a l'extrem més gruixut, de 2,6 a 2,7 m de llargada i 800 g de pes en categoria masculina, i de 2,2 a 2,3 m i 600 g en categoria femenina. La javelina està formada per la punta metàl·lica, l'asta i l'empunyadura.
jaula de protección gàbia de protecció Tanca metàl·lica de protecció en forma de U, constituïda per set plafons reixats d'un mínim de 5 m d'alçària i situada al límit de la zona de llançament de martell i la zona de llançament de disc, que serveix per garantir la seguretat dels espectadors i el personal d'una prova o una competició.
liebre llebre Corredor que participa en una prova de mig fons amb l'objectiu de marcar un ritme viu durant una part del recorregut per ajudar altres corredors a aconseguir un bon temps.
línea línia Traç uniforme, generalment de color blanc, marcat sobre la pista o el camp, que indica els diversos sectors d'un terreny de competició.
listón llistó Barra travessera cilíndrica d'un saltòmetre, de fusta, metall, fibra de vidre o un altre material, i de 4 m de llargada i 2 kg de pes màxim en salt d'alçada, i 4,5 m de llargada i 2,25 kg de pes màxim en salt de perxa.
llegada apretada arribada igualada/ajustada Arribada en què la diferència de temps entre dos o més corredors és molt petita.
mallot mallot Peça de roba generalment de material elàstic de l'equip d'un atleta que cobreix, ajustant-s'hi, el tronc i que serveix de suport al dorsal.
manga de viento mànega de vent Aparell situat en un lloc visible del camp que consisteix en una bossa llarga de teixit lleuger fixada a la part superior d'un pal, utilitzat per indicar la direcció i la força del vent als atletes, especialment als saltadors, amb l'objectiu que hi ajustin la seva tècnica.
maratón marató Carrera de fons de 42,195 km disputada sobre asfalt.
marcha marxa Disciplina atlètica consistent a cobrir caminant i posant recta la cama de suport una distància determinada en el mínim temps possible.
Proves: 10 km marxa, 20 km marxa, 50 km marxa.
medir mesurar Determinar, un jutge de mesures, la distància coberta per un atleta amb un salt horitzontal o un llançament.
molinete molinet Acció primera en la preparació d'un llançament de martell, consistent en un conjunt de moviments rotatoris ràpids dels braços acompanyats d'un moviment del tors.
muñequera canellera Peça de roba o bena elàstica que serveix per subjectar i protegir el canell.
parrilla de llegada graella d'arribada Zona de 5 m d'extensió d'una pista anterior a la meta, marcada amb cinc línies discontínues, que indica el final de la recta d'arribada.
paso pas Part segona d'un salt de triple salt, consistent a agafar impuls amb la mateixa cama que en el primer salt i caure amb la cama contrària.
pentatlón pentatló Disciplina de prova combinada consistent en la disputa de cinc proves en un sol dia, que són, en categoria masculina, salt de llargada, llançament de javelina, 200 m llisos, llançament de disc i 1.500 m llisos i, en categoria femenina, 60 m tanques, salt d'alçada, llançament de pes, salt de llargada i 800 m llisos.
pértiga perxa Barra cilíndrica i flexible, generalment de fibra de vidre, de 5 cm de diàmetre i de llargada variable.
podio / podium podi / pòdium Plataforma on es presenten els tres primers classificats d'una prova durant la cerimònia de lliurament de premis, sovint situats en altures diferents segons la seva posició final en la prova.
puesto de avituallamiento punt d'avituallament Cadascun dels punts habilitats en el recorregut d'una prova de llarga distància per proveir els corredors de beguda i aliment.
ría rial Obstacle situat en un dels extrems del camp d'un estadi que està constituït per una tanca i un fossat d'aigua.
rozar el listón fregar el llistó Tocar lleugerament el llistó durant un salt sense fer-lo caure.
salto de rodillo salt ventral Tècnica de salt d'alçada consistent a enlairar la cama lliure, girar el cos al voltant de l'eix horitzontal i passar el llistó de bocaterrosa.
salto Fosbury salt Fosbury Estil de salt d'alçada consistent a franquejar dorsalment el llistó.
saltómetro saltòmetre Part d'una zona de salt d'alçada i d'una zona de salt de perxa consistent en una estructura constituïda per dues barres verticals (pals), per una barra travessera mòbil (llistó) i per una escala graduada que en determina l'altura.
tacos de salida blocs de sortida Instrument amb connexió al sistema de cronometratge electrònic consistent en dues planxes inclinades i regulables on el corredor recolza els peus i en una estructura rígida de suport, que es fa servir per augmentar la velocitat de sortida.
tartán tartan Material sintètic aglomerant de consistència elàstica que recobreix la superfície d'una pista.
testigo testimoni Tub cilíndric lleuger de fusta, metall o un altre material d'una llargada de 28 a 30 cm, una circumferència de 12 a 13 cm i un pes mínim de 50 g, que en una prova de relleus ha de ser traspassat de mà a mà entre els diversos rellevistes d'un mateix equip. L'operació de traspassar el testimoni al rellevista següent s'anomena transferència del testimoni.
valla tanca Obstacle d'un pes mínim de 10 kg constituït per dues bases metàl·liques d'una llargada de 70 cm i per dos muntants graduables que sostenen un llistó de fusta transversal bicolor amb una llargada màxima d'1,2 m, que es pot desplaçar amb una certa facilitat.
Proves: 100 m tanques, 110 m tanques, 400 m tanques.
volteo volteig Acció segona en la preparació d'un llançament de martell, consistent en un conjunt de girs del llançador al voltant d'un eix longitudinal.
zancada gambada Pas llarg d'un atleta en un desplaçament.
 
Lèxic
Continguts: 46950
ésAdir