Continguts: 47150

Enllaços externs

Terminologia i vocabularis especialitzats

 

 

Antena de Terminologia (Termcat)

Eina de comunicació entre el Termcat i els mitjans de comunicació per resoldre dubtes terminològics.

BOBNEO

Base de dades de neologismes lèxics procedents dels mitjans de comunicació, escrits i orals, en català i en castellà, recollits des del 1992.
Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra.

Cercaterm

Servei automatitzat de consultes terminològiques, amb equivalències en altres llengües.

Termcat.

CiT

Terminologia de Ciències i Tecnologia.

Institut d'Estudis Catalans.

Compendium.cat

Portal de recursos de llenguatge jurídic català.

Diccionari casteller

Recull un centenar de termes d'ús habitual en l'àmbit casteller, amb la definició, la categoria gramatical i notes complementàries.

Termcat.

Diccionari de les ciències ambientals (DCA)

Diccionari elaborat per l'Institut d'Estudis Catalans, amb més de 6.600 termes en català (amb definició, informació enciclopèdica i equivalències en anglès, francès i castellà). Inclou lleis i normatives, institucions jurídiques vigents, noms propis, sinònims i abreviacions.

Diccionari de llengües del món

Informació sobre més d'un miler de llengües, amb el nom, la filiació lingüística, el lloc on es parlen, aspectes històrics, etc.

Termcat.

Diccionari de religions

Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós.

Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Direcció General d'Afers Religiosos.

Edició: Termcat, 2015.

Versió en PDF

 

Diccionari dels esports olímpics

Selecció de termes provinents del "Diccionari general de l'esport", amb les denominacions i les definicions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès.

Termcat.

Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT)

Versió evolucionada, en curs de treball, de la segona edició en línia del "Diccionari enciclopèdic de medicina".

Conté inicialment prop de 70.000 termes catalans amb definició i els equivalents en castellà, francès i anglès (i, eventualment, en alemany i italià). 

Institut d'Estudis Catalans, Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Enciclopèdia Catalana, Termcat.

Presentació pública: 19-5-2015.

Més informació: Projecte DEMCAT.

Diccionari general de l'esport

Diccionari que actualitza, revisa i completa, amb una periodicitat anual, el "Diccionari general de l'esport" de l'any 2010.

Termcat.

Diccionari jurídic

Societat Catalana d'Estudis Jurídics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans)

Elaborat per Marta Breu i editat pel TERMCAT.

Terminologia vinculada amb l'orientació sexual, la identitat sexual i de gènere, la sexualitat i la relació del col·lectiu LGBT amb la societat.

Euskalterm

Banc terminològic del govern basc. Inclou l'equivalència dels termes en basc, castellà, anglès, francès i llatí.

Garbell

Analitzador de la diccionariabilitat dels neologismes catalans.

Eina que analitza neologismes i avalua si es podrien incloure al diccionari tenint en compte criteris d'ús, documentals i lingüístics. 

Institut d'Estudis Catalans i Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra.

Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat

Generalitat de Catalunya, 2021.

Document elaborat per la Direcció General de Política Lingüística amb la col·laboració d'entitats del sector i el Termcat.

IATE

Interactive Terminology for Europe.

Base de dades terminològica de la Unió Europea (UE).

Inventerm

Inventari de les terminologies disponibles a internet elaborat per l'Office Québécois de la Langue Française.

Music Dictionary

Diccionari musical.
Virginia Tech Multimedia Music Dictionary.
Inclou un arxiu de so per a la pronunciació dels termes i exemples musicals.

Neolosfera

Selecció de neologismes extrets de la base de dades de l'Observatori de Neologia (Obneo), grup de recerca que forma part de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), vinculat a la Universitat Pompeu Fabra.

Neoloteca (Termcat)

Diccionari en línia de tots els neologismes tècnics i científics normalitzats en català pel Consell Supervisor del Termcat, amb la definició i les equivalències en altres llengües.

Paremiologia tòpica

Mapa de dites tòpiques (o refranys sobre pobles).

Projecte en expansió del paremiòleg Víctor Pàmies.

Termes judicials

Termes judicials més freqüents.

Terminologia electoral bàsica

Termcat.

Recull de termes relacionats amb el procés i els sistemes electorals.

Cada terme inclou les denominacions en català, una definició i els equivalents en castellà, francès i anglès.

Terminologia jurídica

Cercador que permet accedir a més de 8.000 termes jurídics en català.

Fonts de referència avalades pel Comitè Terminològic de Dret, impulsat pel Termcat.

UBTerm

Servei automatitzat de consultes terminològiques (amb equivalències en altres llengües) que ofereix la Universitat de Barcelona.

UNTERM

Base de dades terminològica de les Nacions Unides.

UPCTerm

Servei automatitzat de consultes terminològiques (amb equivalències en altres llengües) que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya.

Vitrine linguistique

Eina de consulta que permet l'accés a la "Banque de dépannage linguistique" (BDL), que resol dubtes de gramàtica francesa i de convencions gràfiques, i al "Grand dictionnaire terminologique" (GDT), amb correspondències amb altres llengües.

Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa.

Vocabulari de dret penal i penitenciari

Versió en línia, completada i actualitzada, del "Vocabulari de dret penal i penitenciari" publicat en paper l'any 2000.

Termcat i Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Vocabulari de la música

Acadèmia Valenciana de la Llengua i Termcat.

Vocabulari musical sonor

Vocabulari de termes musicals i informàtics que es fan servir en la creació musical. Projecte TELEDMUS.

Vocabulari taurí

Recull d'uns 350 termes, amb definicions i equivalències castellà-català. Generalitat Valenciana.

Text en PDF

Continguts: 47150
ésAdir