Continguts: 47014

Llista de les abreviacions més habituals

(Cerques dins del document: CTRL + F)
 
Fonts bàsiques de consulta:
Aquest recull se centra sobretot en les abreviatures i els símbols.

Per a informació sobre sigles, vg. l'apartat corresponent.
 

En els casos en què donem dues o més opcions, fem servir una barra vertical per separar-les.

 
a favor meu
f/m
a favor seu
f/s
a l'atenció de
a/
abans de Crist
aC | a. de C.
abans del migdia
am | a. m.
abreviatura
abrev.
abril
abr.
agost
ag.
al cel sia (sigui)
ACS | a. c. s.
ampere
A
anterior
ant.
antic/iga
ant.
antigament
ant.
antologia
ant. | antol.
apartament
apmt.
apartat
ap. | apt.
apèndix
ap.
aprenent
apnt.
aprovat/ada
apr.
aproximadament
aprox.
aproximat/ada
aprox.
àrab
àr.
aranès
ar.
àrea
a
arquitecte
arq.
arquitectònic/ca
arquit.
arquitectura
arquit.
arrova
@
article
art.
assessor/ra
ass.
assignatura
assign.
associació
assoc.
associat/ada
assoc.
astrologia
astr. |  astrol.
astronomia
astr. |  astron.
àtic
àt.
atmosfera
atm.
atmosfèric/ca
atm.
autògraf
autògr.
autopista
A
autopista de peatge
AP
autor/ra
aut.
auxiliar
aux.
avinguda
av.
baixada
bda.
baixos
bxs.
batxillerat
batx.
bibliografia
bibl. |  bibliogr.
biblioteca
bibl.
bit
b
bloc
bl.
butlletí
butll.
Butlletí Oficial de les Illes Balears
BOIB
byte
B
calefacció
calef.
caloria
cal
cantonada
cant.
capità/ana
CT |  cpt.
capítol
cap.
caporal
CL |  cpl.
carrer
c. |  c/
carreró
cró.
carretera
C |  ctra.
castellà
cast.
català
cat.
catedràtic/ca
catedr.
catolicisme
catol.
centilitre
cL | cl
cèntim
ct. | cènt.
centímetre
cm
centímetre cúbic
cc
certificat/ada
cert.
cinquè
cinquena
5a
cinquenes
5es
cinquens
5ns
cinturó
cint.
circa, ll. ('vers')
c.
circulació
circul.
coautor/ra
coaut.
codi d'identificació fiscal
CIF
codi postal
CP
col·laborador/ra
col·l. | col·lab.
col·lecció
col·l.
columna
col.
comarca
com.
comentarista
com.
comissió
com.
comissió de serveis
com. de serv.
companyia
cia.
complementari
compl.
compositor/ra
comp.
comptabilitat
compt.
compte corrent
c/c | cte. ct.
conferiu[-ho amb]
cf.
confronteu[-ho amb]
cf.
consell
cons.
conseller/ra
cons.
conseller/ra primer/ra
cons. pr.
construcció
constr.
continuador/ra
cont.
contractat/ada
contr.
convocatòria
conv.
coordinador/ra
coord.
corporació
corp.
correcció
corr.
corrector/ra
corr.
correus
corr.
decilitre 
dL | dl
decímetre
dm
decret
D
decret llei
DL
dedicat
ded.
dedicatòria
ded.
denominació d'origen
DO | d. d'o.
departament
dept.
derogatori/tòria
derog.
descansi en pau
DEP | d. e. p.
descompte
dte.
desembre
des.
despeses
desp.
després de Crist
dC | d. de C.
després de lliurada (post data, ll.)
PD | p. d.
després del migdia
pm
després del que hi ha escrit (post scriptum, ll.)
PS | p. s. 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
DOGV
Diari Oficial del Parlament de Catalunya
DOPC
dies data
d/d
dies des de la data
d/d
dies des de la factura
d/fra
dies des de la vista
d/v
dies factura
d/fra
dies vista
d/v
dijous
dj. | dj
dilluns
dl. | dl
dimarts
dt. | dt
dimecres
dc. | dc
direcció
dir.
direcció general
DG | dir. gral.
directiu/iva
dir.
director/ra
dir.
director/ra general
DG | dir. gral.
disposició
disp.
dissabte
ds. | ds
districte
distr.
districte postal
DP
diumenge
dg. | dg
divendres
dv. | dv
divisió
div.
doctor
Dr.
doctora
Dra.
document
doc.
document nacional d'identitat
DNI
dòlar americà
$
dona o home
d/h
drecera
drec.
dreta
dta.
duplicat/ada
dupl.
economia
econ.
edició
ed.
editor/ra
ed.
editorial
ed.
en el lloc citat (loco citato, ll.)
loc. cit.
en pau descansi
EPD | e. p. d.
entresol
entl.
epígraf
§
epíleg
ep.
escala
esc.
escola universitària
EU
escut
esc.
espanyol
esp.
especialment
esp.
específicament
espf.
esquerre/rra
esq.
est
E
est-nord-est
ENE
est-sud-est
ESE
etcètera
etc.
euro
€ | EUR
excepció
exc.
excepte
exc.
exemple
ex.
expedició
exped.
expedidor/ra
exped.
expedient
exp.
extensió
ext.
exterior
ext.
factura
fra.
facultat
fac.
febrer
febr.
ferrocarril
FC
figura
fig.
finca
fca.
física
fís.
florí italià
FL
foli
f. | f/ | F
fonogràfic
fonogr.
fotografia
fot.
franc belga
FB
franc francès
FF
franc luxemburguès
FLUX
franc suís
FS
francès
fr.
gallec
gall.
gener
gen.
general
gral.
geografia
geogr.
geometria
geom.
govern
gov.
gram 
g
grau 
º
grau Celsius
ºC
grau Fahrenheit
ºF
grau Rankine
ºR
habitant / habitants
h. |  hab.
hectàrea
ha
hectogram
hg
hectolitre
hL | hl
hectòmetre
hm
hertz
Hz
home o dona
h/d
hora
h
hotel
H
i
&
ibídem
ib.
ídem
íd.
Illes Balears
IB
il·lustració
il·lustr.
il·lustrat/ada
il·lustr.
imperatiu
imp.
imperfet
imperf.
import
imp.
impost
impt.
impremta
impr.
incomplet
inc. |  incompl.
indústria
ind.
inferior
inf.
inspector/ra
IP |  insp.
institut
inst.
intendent/ta
IT |  int.
intendent/ta major
IM | int. m.
interès
int.
interí/rina
int.
interior
int.
italià
it.
juliol
jul.
jurídic/ca
jur.
jurisprudència
jurispr.
jurista
jur.
limitada
ltda.
litre
L | l
llatí
ll.
llei
L
llei orgànica
LO
llibre
ll.
llicenciat/ada
llic.
loco citato, ll. ('en el lloc citat')
loc. cit.
marc alemany
DM
màxim/ma
màx.
mecanografiat
mecan. | mecanogr.
mega (forma prefixada del sistema internacional)
M
megabit
Mb
megabit per segon
Mbps | Mb/s
megabyte
MB
megabyte per segon
MBps | MB/s
megahertz
 
MHz
megawatt
MW
megawatt hora
MWh
metre
m
metres per segon
m/s
mercaderia
merc.
mercantil
merc.
mesos vista
m/v
miler
k
miler d'euros
kEUR
mil·lèsim/ma
mil·l.
mil·ligram
mg
mil·lilitre
mL | ml
mil·límetre
mm
milió
M
milió d'euros
MEUR | M
milió de pessetes
MPTA
mínim/ma
mín.
minut
min | m
monsenyor
Mons.
mossèn
mn.
mosso/ssa d'esquadra
m. d'e. | ME
Mossos d'Esquadra (cos)
M. d'E. | ME
negatiu
neg.
negociat
neg.
nombre
nre.
nominal
nom.
nominatiu
nom.
nord
N
nord-est
NE
nord-nord-est
NNE
nord-nord-oest
NNO |  NNW
nord-oest
NO |  NW
nota, notes
n.
nota bene, ll. ('pareu atenció')
NB | n. b.
nota de l'editor/ra
n. de l'e.
nota de la traductora
n. de la t.
nota de les editores
n. de les ed.
nota de les traductores
n. de les t.
nota del traductor
n. del t.
nota dels editors
n. dels ed.
nota dels traductors
n. dels t.
novè
novembre
nov.
novena
9a
novenes
9es
novens
9ns
numerat
num.
número, números
núm. | n.
obra (opus, ll.)
op.
obra citada (opus citatum, ll.)
op. cit.
octubre
oct.
oest
O |  W
opus, ll. ('obra')
op.
opere citato, ll. ('en l'obra citada')
op. cit.
opus citatum, ll. ('obra citada')
op. cit.
opuscle
op.
ordre
O
ordre de pagament
OP
ordre ministerial
OM
pagaré
p/
pàgina, pàgines
p. | pàg.
paquet
paq.
paràgraf
§ |  ¶
parcel·la
parc.
pareu atenció (nota bene, ll.)
NB | n. b.
particular
part.
partida
part.
passat
pt.
passatge
ptge.
passeig
pg.
per absència
p. abs. | p. a.
per autorització
p. aut.
per compte de
p/c
per delegació
p. d.
per exemple
p. e. | p. ex.
per ordre
p. o.
per poder
p. p.
pes brut
PB | p. b.
pes net
PN | p. n.
pesseta
PTA |  pta.
pessetes
PTA |  ptes.
plaça
pl. |  pça.
planta
pl.
plegat
pleg.
població
pobl.
polígon
pol.
poligràfic
poligr.
porta
pta.
portuguès
port.
positiu
pos.
post data, ll. ('després de lliurada')
PD | p. d.
post meridiem, ll. ('després del migdia')
pm | p. m.
post scriptum, ll. ('després del que hi ha escrit')
PS | p. s.
postdata
PD
preliminars
prel.
present
pres.
president/ta
pres.
prevere
prev. |  vre.
primer
1r
primera
1a
primeres
1es
primers
1rs
principal
pral.
privilegi
priv.
procedència
proc.
professor/ra
prof.
programa
progr.
prologuista
prol. |  pr.
província
prov.
publicitat
publ.
pujada
pda.
punt quilomètric
PK | PQ
quadre
q.
quadriculat
quadr.
quadruplicat
quadr. | quadrupl.
quart
4t
quarta
4a
quartes
4es
quarts
4ts
quilogram (quilo) / kilogram (kilo)
kg
quilobyte/kilobyte
kb | kB
quilòmetre/kilòmetre
km
quilòmetre per hora
km/h
quilovolt/kilovolt
kV
quilovoltampere/kilovoltampere
kVA
quilowatt/kilowatt
kW
quilowatt hora / kilowatt hora
kWh
quintar (unitat de pes)
q
quintuplicat
quint.
rambla
rbla.
recursos humans
RH
redactor/ra
red.
referència
ref.
reformat/ada
reform.
regió
reg.
registre
reg.
reproducció
reprod.
revisador/ra
rev. |  revis.
revista
rev.
revolució (unitat de mesura)
r
revolució per minut
rpm
revolució per segon
rps
ronda
rda.
sa majestat
S. M.
sa santedat
S. S.
sant
St.
santa
Sta.
secretari/tària
secr.
secretari/tària general
SG | secr. gral.
secretaria general
SG | secr. gral.
segle, segles
s.
segon (unitat de temps)
s
segon (ordinal)
2n
segona
2a
segones
2es
segons (ordinal)
2ns
següent, següents
s. | seg.
selecció
sel.
seleccionador/ra
sel.
sense any [d'edició]
s. a.
sense data
s/d
sense lloc [d'edició]
s. ll.
sense nom
s. n.
sense número
s/n
sense peu d'impremta
s. p. d'i.
sentència
S
senyor
Sr.
senyora
Sra.
sergent
SG |  sgt.
sergenta
SG |  sgta.
servei
serv.
servei nacional
SN | s. n.
servei públic
SP | s. p.
ses majestats
S. M.
setè
setembre
set.
setena
7a
setenes
7es
setens
7ns
signatura
sign.
símbol
símb.
sisè
sisena
6a
sisenes
6es
sisens
6ns
sobreàtic
s/àt
societat anònima
SA | s. a.
societat cooperativa
SCOOP | s. coop.
societat limitada
SL | s. l.
sota
s.
sub voce, ll. ('sota l'entrada')
s. v.
sud
S
sud-est
SE
sud-oest
SO |  SW
sud-sud-est
SSE
sud-sud-oest
SSO |  SSW
superintendent/ta
SIT |  supt.
superior/ra
sup.
suplement
supl. |  suplem.
suplent/ta
supl.
taló
t/
també
t.
tarifa
t.
tarifa corrent
t. c.
tarifa especial
t. e.
tarifa general
t. g.
telèfon
t. |  tel.
telegrama
telegr.
televisió
TV
tercer
3r
tercera
3a
terceres
3es
tercers
3rs
terme municipal
TM | t. m.
terminació
t.
text refós
TR | t. r.
tinent/ta
TT |  tt.
titular
tit.
tom
t.
tona
t
traducció
trad.
traductor/ra
trad.
transcripció
transcr.
transcriptor/ra
transcr.
transferència
transf.
transitori/tòria
trans.
travessera
trav.
travessia
trav. |  trv.
triplicat
tripl.
unitat, unitats
u. | un.
universitari/tària
univ.
universitat
univ.
urbanització
urb.
valor
v/
vegeu
v. |  veg. |  vg.
vegeu també
v. t.
venciment
venc.
verbi gratia, ll. ('per exemple')
v. gr.
versió original
VO
versió original subtitulada
VOS
versus
vs.
vide, ll. ('vegeu')
v.
videte, ll. ('vegeu')
vid.
vigilant/ta
VG |  vig.
vist i plau
v. i p. | VP
vistiplau
VP
vocabulari
vocab.
volt
V
volum
vol.
vuitè
vuitena
8a
vuitenes
8es
vuitens
8ns
watt
W
watt hora
Wh
 
Continguts: 47014
ésAdir