Continguts: 47541

Txec

 1. Accentuació     
  • L'accent gràfic en txec no és un accent d'intensitat, sinó d'allargament vocàlic.
  • En el context d'una locució en català no considerem exigible la distinció entre vocal llarga o breu.
  • L'accent tònic sol recaure sobre la primera síl·laba.
 2. Consonantisme  
  • c equival a [ts].
  • č equival a [ʧ].
  • ch equival a [χ].
  • h és aspirada.
  • j equival a [j].
  • ň equival a [ɲ].
  • r és sempre vocàlica en una seqüència de tres o més consonants. 
  • s equival a [s].
  • š equival a [ʃ].
  • z equival a [z].
  • ž equival a [ʒ].

Altres llengües

Continguts: 47541
ésAdir