Continguts: 46950

Vocabulari dels Sanfermines

Vocabulari castellà-català. Selecció de consultes i dubtes habituals.

 

abrevadero abeurador
alcanzar envestir, enganxar, atrapar
("un dels toros va envestir un doblador")
amagar amenaçar, donar senyals de
("el toro ha amenaçat de tornar enrere")
antideslizante (pavimento) antilliscant
(paviment)
arena arena (plaça)
arrollar envestir
asta banya
("ferit de banya", "ferit de cornada", "ferit per una cornada")
astado toro
atropellar atropellar
banderilla banderilla
barrera barrera
brida brida
burel toro
burladero refugi
cabalgar cavalcar
cabestro toro guia, esqueller
(en un "encierro" hi ha nou toros guia que duen una esquella al coll)
caerse al suelo caure a terra
callejón carreró, túnel, corredor (d'accés a la plaça)
cántico càntic (cada matí, tot just abans de començar a córrer, els mossos fan tres càntics -quan falten cinc, tres i un minut per a les 8- amb què demanen protecció a sant Fermí)
capa capa
capotazo moviment de capa
capote capot
casta casta
castaño (toro) castany (toro)
"cebadagago", un "cebadagago", un (= un toro de la ramaderia Cebada Gago)
charanga xaranga, banda
chiquero corral
("el corral de Santo Domingo", "els corrals del Gas")
choque xoc, topada, trompada
chupinazo / txupinazo txupinazo
(coet que inaugura la festa, el 6 de juliol)
chupinero, -a / txupinero, -a txupiner, -a
cogida agafada
cohete coet
comparsa de gigantes y cabezudos comparsa de gegants i capgrossos
contusión contusió
cornada cornada ("un dels ferits té una cornada a l'engonal", "ferit de cornada", "ferit per una cornada")
cornadura cornamenta
corneado, -a ferit, -ida de banya ("avui hi ha hagut tres ferits de banya")
cornear donar una cornada, ferir de banya/cornada, banyegar
corralillo corral
corredor, -a corredor, -a
coso (taurino) plaça (de toros)
cuadrilla quadrilla
cuerna cornamenta
cuerno banya
curva revolt
debutante debutant
dehesa devesa
derribar fer caure, tombar
desfile desfilada
desperdigar dispersar, escampar
diestro torero, destre
doblador doblador (especialista que espera els toros a la plaça, per atreure'ls cap als corrals i conduir els que s'hagin endarrerit o desviat)
embestida envestida
embestir envestir
embolar embolar ("vaquetes amb les banyes embolades")
empitonar envestir, donar una cornada, ferir de banya, banyegar
encierrillo "encierrillo" (la vigília d'un "encierro", a les onze de la nit, trasllat dels sis toros, sense corredors, des dels corrals del Gas fins al de Santo Domingo)
encierro "encierro" (n'hi ha un cada dia, del 7 al 14 de juliol, a les 8 del matí)
encierro de la Villavesa "encierro" de la Villavesa (el 15 de juliol)
enfermería infermeria
ensañarse acarnissar-se, recrear-se
estoque estoc
faja faixa
Fermín, san Fermí, sant
ganadería ramaderia ("toros de les ramaderies de Jandilla, Torrestrella, Cebada Gago, Núñez del Cuvillo, Dolores Aguirre, Eduardo Miura, Fuente Ymbro, Peñajara, Victoriano del Río, El Pilar, Marqués de Domecq, Juan Pedro Domecq, etc.")
garapullo banderilla
garrocha pica
jabonero (toro) groguenc (toro)
"kalimotxo" kalimotxo (beguda a base de vi i refresc de cola)
lidiar torejar
limpio (encierro) net ("encierro") (el que s'acaba sense ferits de cornada)
maestro torero
manso manso ("el sisè toro, acompanyat pels mansos, ha anat directament als corrals"); sinònim: toro guia, esqueller
matadero escorxador
miura, un miura, un (= un toro de la ramaderia dels Miura)
montón amuntegament (normalment, al carreró d'entrada a la plaça), munt (segons context)
montura muntura
morlaco toro
mozo, -a mosso, -a (sinònim: corredor, -a)
muleta muleta
muletazo cop de muleta
negro (toro) negre (toro)
palco llotja
pamplonés, -a pamplonès, -esa
Pamplonesa, La Pamplonesa, La (banda municipal)
pamplonica pamplonès, -esa
"pañuelico" "pañuelico", mocador (vermell)
parte comunicat ("el comunicat de l'hospital és de tres ferits de banya de toro")
pastor pastor (cadascuna de les persones que surten immediatament darrere dels toros amb les piques per intentar mantenir el ramat compacte i corregir la velocitat dels animals)
periódico diari (els corredors, amb un diari a la mà, canten a sant Fermí abans de començar l'"encierro" per demanar-li que els guiï i els beneeixi)
pernera camal
pica pica
pisotón trepitjada
pitón banya
"Pobre de mí" "Pobre de mí" (cançó amb què s'acaba oficialment la festa, el 14 de juliol a les 12 de la nit)
procesión processó
puesto de socorro punt d'auxili, punt de (primers) socors, dispensari
puntazo cornada ("un dels corredors ha rebut una cornada superficial")
quite (dar/hacer el) distreure el toro (d'atacar)
ralentizar alentir
redil cleda
redondel arena, clos
res toro, animal
resbalón relliscada
rezagado endarrerit ("un toro guia endarrerit")
"Riau-riau" "Riau-riau"
ruedo "ruedo" (arena, plaça)
Sanfermines Sanfermines (o festes de Sant Fermí; no *sanfermins)
soltar deixar anar ("ja han deixat anar els sis toros i els nou mansos")
sufrir una caída caure
tapón tap, amuntegament, embús
taponar tapar, provocar un amuntegament, embussar
taurino taurí
tempranero, -a matiner, -a
tendido graderia
tentadero corral
tercio terç
torada ramat
torear torejar
toril corral ("el corral de Santo Domingo", "els corrals del Gas")
toro toro
tramo tram
trapío bravesa, bravura, gallardia; bona planta (del toro)
trastear envestir
túnel túnel, carreró (d'accés a la plaça)
txupinazo / chupinazo txupinazo (coet que inaugura la festa, el 6 de juliol)
txupinero, -a / chupinero, -a txupiner, -a
valla tanca
vallado tanca
vaquilla vaqueta (quan l'últim toro de l'"encierro" ha entrat als corrals, es deixen anar a la plaça les vaquetes: vaques braves joves, normalment quatre, amb les banyes embolades)
vara pica
verbena revetlla
víspera vigília

 

Topònims:
 • baixada de Javier
 • capella de Sant Fermí
 • carrer Estafeta
 • carrer Mercaderes
 • carrer Navarrería
 • carrer San Lorenzo
 • carrer San Saturnino
 • corral de Santo Domingo
 • corrals del Gas
 • església de Sant Llorenç
 • Hospital de Navarra
 • Hospital Virgen del Camino
 • Pamplona
 • parc d'Antoniutti
 • passeig de Sarasate
 • plaça de Los Fueros
 • plaça de toros
 • plaça del Castillo
 • pujada de Santo Domingo
 • tram de Telefónica

Enllaços externs: Vocabulari taurí

Lèxic

Continguts: 46950
ésAdir