Continguts: 47018

Zero Pèl·lets

Plataforma que té com a objectiu eliminar les fuites de pèl·lets de plàstic que es generen al polígon industrial químic de Tarragona.

Continguts: 47018
ésAdir