Continguts: 47018

Xarxa Natura 2000

Xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d'importància comunitària (LIC) i zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA).

Sigla: XN2000.

Sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva).

Continguts: 47018
ésAdir