Continguts: 47017

Estació Espacial Internacional

Sigla: optem per EEI, d'ús força estès en català, davant l'anglesa ISS.

Català: Estació Espacial Internacional (EEI).
Anglès: International Space Station (ISS).
Castellà: Estación Espacial Internacional (EEI).
Francès: Station Spatiale Internationale (SSI).

Continguts: 47017
ésAdir