Continguts: 47542

Bíblia

1. Amb majúscula i sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva) designa el llibre sagrat dels cristians: la Bíblia.

També escrivim amb majúscula i sense marca tipogràfica els títols de les parts o llibres que conté: l'Antic Testament, el Nou Testament, l'Evangeli, el Gènesil'Epístola als Corintis, el Càntic dels Cànticsels Fets dels Apòstols, etc.

2. Amb minúscula quan fem referència a un exemplar de la Bíblia o en usos metafòrics:

Van trobar dues bíblies al calaix

Avui parlarem d'un llibre que s'ha convertit en una bíblia per als psicòlegs

Ja han començat a preparar la bíblia de la nova sèrie de televisió

Continguts: 47542
ésAdir