Continguts: 47487

Autoritat Europea de Seguretat Alimentària

Agència de la Unió Europea.

Sigla: EFSA (de l'anglès European Food Safety Authority).

S'apostrofa: l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, l'EFSA.

Continguts: 47487
ésAdir