Continguts: 47368

Unió Europea

Organització internacional.

Sigla: UE.

No s'apostrofa: la Unió Europea, la UE.

Continguts: 47368
ésAdir