Continguts: 47487

Comissió Europea

Òrgan executiu i legislatiu de la Unió Europea.

Amb majúscula: la Comissió Europea (CE), la Comissió.

Continguts: 47487
ésAdir