Continguts: 47018

Unió Africana

Unió d'estats africans.

Sigla: UA.

No s'apostrofa: la Unió Africana, la UA.

Continguts: 47018
ésAdir