Continguts: 47012

Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques

Sigla: OPAQ.

Anglès: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).
Castellà: Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
Francès: Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques (OIAC).

Continguts: 47012
ésAdir