Continguts: 46988

Forces de Resposta Ràpida

Unitats especialitzades de l'OTAN.

Anglès: NATO Response Force.

Continguts: 46988
ésAdir