Continguts: 47012

Moviment de Països No-alineats

Organització internacional formada per estats no integrats en cap dels dos blocs politicomilitars sorgits després de la Segona Guerra Mundial.

Fundada el 1961 a Belgrad.

També coneguda com a Moviment dels No-alineats.

Continguts: 47012
ésAdir