Continguts: 47016

FMLN

Sigla de la formació política Front Farabundo Martí per a l'Alliberament Nacional (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional).

S'apostrofa: l'FMLN.

Sigles

Continguts: 47016
ésAdir