Continguts: 47317

Agència Internacional de l'Energia Atòmica

Sigla: AIEA.

S'apostrofa: l'AIEA.

Anglès: International Atomic Energy Agency (IAEA).
Castellà: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Francès: Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA).

Continguts: 47317
ésAdir