Continguts: 46950

Oriola

Forma habitual en català (l'Oriola, l'Oriola CF) de referir-nos a l'Orihuela CF, equip d'Oriola.

Criteri de traducció dels noms dels equips
Equips de futbol: competicions espanyoles

Continguts: 46950
ésAdir