Continguts: 46967

Boixos Nois

Grup de seguidors del Futbol Club Barcelona.

Amb majúscula quan ens referim al nom del grup (els Boixos Nois) i amb minúscula i marca tipogràfica si es tracta dels seus membres (un "boix noi", dos "boixos nois", etc.).

Majúscules i minúscules: Noms de tribus urbanes.

Continguts: 46967
ésAdir