Tancar
36232 continguts | Actualització: 21-11-2017
El portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
cerca cerca avançada
general pel·lícules

Cultura: antropònims

Noms propis seleccionats sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).

Música

 

( 111 > 220 ) de 997 elements
nom
Reprodueix Blunt, Emily
Bocca, Julio
Bofarull, Anna Maria
Reprodueix Bogart, Humphrey
Bollaín, Icíar
Reprodueix Bonham Carter, Helena
Reprodueix Bonnín, Hermann
Reprodueix Bonnín, Nausicaa
Reprodueix Booth, Shirley
Reprodueix Bosch, el
Boya, Jusèp
Boyle, Danny
Bradbury, Ray
Branagh, Kenneth
Reprodueix Brando, Marlon
Brendemühl, Àlex
Reprodueix Bridges, Jeff
Reprodueix Broderick, Matthew
Reprodueix Brody, Adrien
Broggi, Oriol
Brolin, Josh
Reprodueix Brontë, Charlotte
Reprodueix Brooks, James
Bruegel (el Jove), Pieter
Bruegel (el Vell), Pieter
Bruegel, Jan
Brühl, Daniel
Bruni, Carla
Reprodueix Bryce Echenique, Alfredo
Reprodueix Bullock, Sandra
Reprodueix Burstyn, Ellen
Reprodueix Burton, Richard
Reprodueix Buzzati, Dino
Cabrera, Lluís
Reprodueix Cage, Nicolas
Reprodueix Cagney, James
Cai Guo-Qiang
Caín
Reprodueix Caine, Michael
Callejo, Luis
Calvino, Italo
Reprodueix Cameron, James
Camilleri, Andrea
Cao Zhi
Capek, Karel
Capezzuto, Vincenzo
Reprodueix Capote, Truman
Cara, Hilari de
Caravaggio
Carell, Steve
Carey, Mariah
Reprodueix Carney, Art
Carol Oates, Joyce
Carré, John le
Carrère, Emmanuel
Reprodueix Carroll, Lewis
Cartarescu, Mircea
Casal de Miguel, Simón
Casasnovas, Sara
Casassas, Jordi
Reprodueix Cassiers, Guy
Reprodueix Casta, Laetitia
Reprodueix Cézanne, Paul
Chapman, Tracy
Reprodueix Charisse, Cyd
Reprodueix Chastain, Jessica
Chavarrías, Antonio
Reprodueix Chazelle, Damien
Cherkaoui, Sidi Larbi
Reprodueix Cimino, Michael
Reprodueix Cirac, Juan Ignacio
Cleopatra/Cleòpatra
Reprodueix Clooney, George
Reprodueix Close, Glenn
Reprodueix Coelho, Paulo
Reprodueix Coen, Ethan
Reprodueix Coen, Joel
Reprodueix Coetzee, John Maxwell
Reprodueix Cohen, Leonard
Cohn, Mariano
Coixet, Isabel
Reprodueix Colalucci, Gianluigi
Reprodueix Cole, Natalie
Reprodueix Collins, Joan
Reprodueix Collins, Lily
Reprodueix Collins, Phil
Reprodueix Colman, Ronald
Comelade, Pascal
Reprodueix Connelly, Jennifer
Connelly, Michael
Reprodueix Connery, Sean
Conte, Paolo
Coogler, Ryan
Reprodueix Cooper, Bradley
Cooper, Gary
Reprodueix Coppola, Francis Ford
Reprodueix Coppola, Sofia
Reprodueix Corella, Ángel
Costa-Gavras
Costello, Elvis
Reprodueix Costner, Kevin
Cotillard, Marion
Reprodueix Craig, Daniel
Reprodueix Cranston, Bryan
Reprodueix Crawford, Joan
Crehuet, Marc
Crosby, Bing
Crowley, John
Reprodueix Cruise, Tom
Reprodueix Cruz, Penélope

( 111 > 220 ) de 997 elements

Segueix-nos a...